Nemovitosti

Chcete zrekonstruovat nevyhovující budovu nebo využít zchátralý brownfield? Získejte až 30 mil. Kč na stavební úpravy.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 22. 5. 2019

 • Na co lze čerpat:
  na rekonstrukce zastaralých objektů a brownfields

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 30 mil. Kč

 • Procent podpory:
  35 - 45 %

Podmínky pro zisk dotace

 • obor podnikání: zpracovatelský průmysl, zpracování odpadů
 • zahájení stavebních prací až po podání žádosti o dotaci
 • realizace mimo území hl. m. Prahy 

Na co lze dotaci použít

 • na stavební úpravy
 • na přípravu území - terénní úpravy, demolice, odstranění staveb
 • na inženýrské sítě a komunikace
 • na projektovou a inženýrskou činnost

Kolik získáte

1–30 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (<49 lidí) – 45 % výdajů
 • střední podnik (50–249) lidí – 35 % výdajů

Co dotační program podporuje

 • rekonstrukce podnikatelských nemovitostí – modernizace zchátralých objektů a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty
 • regenerace území - úpravy nevyhovujících areálů na podnikatelskou zónu

Program nepodporuje výstavbu na "zelené louce".

 

Jaké jsou šance na získání dotace

Průměrná úspěšnost v tomto programu je 37,9 %*. Naše projekty měly v poslední výzvě úspěšnost 100 %.

* Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace, sledování čerpání alokace OP PIK

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč.

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve.

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

 

Rekonstrukce stáčírny Bílinské kyselky

Společnost zrekonstruovala chráněné budovy z 19. století z programu Nemovitosti

Případové studie