Služby infrastruktury

Chcete poskytovat podnikům dotované odborné služby? Získejte peníze na vybudování infrastruktury a další.

Program uzavřený

 • Na co lze čerpat:
  na hmotný a nehmotný majetek

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 75 mil. Kč

 • Procent podpory:
  50-100 %

Podmínky pro zisk dotace

 • provozovat vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory a centra pro transfer technologií
 • realizace mimo území hl. m. Prahy

Na co lze dotaci použít

 • na poskytování odborných služeb centra zákazníkům z řad malých a středních podniků

Kolik získáte

 • 1–75 milionů Kč na vaše projekty

Procentuální výše podpory nezávisí na velikosti podniku a typu projektu. Míra podpory může dosahovat až 50 % způsobilých výdajů.

V případě tzv. zprostředkovatelů dle článku 2.1.2, bod 22, Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) je podpora 100 %.

Co dotační program podporuje

 • poskytování služeb z vlastních zdrojů
 • poskytování služeb VŠ a univerzit jakožto zprostředkovatele

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč.

enovativní tip

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.