Technologie

Plánujete pořídit high-tech vybavení? Získejte dotaci až 20 mil. Kč z evropských fondů na stroje a zařízení.

Program uzavřený

 • Na co lze čerpat:
  nákup strojů a zařízení

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 20 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 45 %

Podmínky pro zisk dotace

 • projekt je v souladu s vládní iniciací strategie průmyslu 4.0
 • realizace mimo území hl. města Prahy

Na co lze dotaci použít

Dotace má široké pole využití v oblasti high-tech vybavení.

 • pořízení stroje, technologie, hardware, software
 • nákup nových pozemků a budov
 • služby, licence nebo práva duševního vlastnictví

Kolik získáte

1–20 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace pak závisí na velikosti vašeho podniku:

 • malý podnik (<49 lidí) – 45 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 35 % výdajů

Co dotační program podporuje

 • automatizace výroby – Program vám pomůže obnovit výrobní i nevýrobní technologií. Jedná se především o implementaci high-tech přístrojů za účelem robotizace a digitalizace práce.
 • propojování výroby, linek a softwaru – Program umožňuje update nevýrobní technologie, jako třeba know-how nebo vylepšení a zabezpečení fyzických okruhů.

Investiční výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % investičních výdajů na nevýrobní technologie.

Jaké jsou šance na zisk dotace

Průměrná úspěšnost v tomto programu je 36,7 %*. Naše projekty mají úspěšnost 88,9 %.

* Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace, Sledování čerpání alokace OP PIK

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč.

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.