Zvýšení podílu využití odpadů

Máte zájem na udržitelnosti vašeho regionu? Získejte dotaci až 1088 mil. Kč z evropských fondů na recyklaci a jiné využití odpadů.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 3. 12. 2018

 • Na co lze čerpat:
  efektivní nakládání s odpady

 • Kdo může čerpat:
  podniky i veřejné subjekty

 • Kolik může projekt získat:
  3,2 - 1088 mil. Kč

 • Procent podpory:
  25 - 85 %

Podmínky pro zisk dotace

 • být veřejnou institucí, neziskovou organizací nebo podnikatelským subjektem
 • mít reálnou představu investice do projektu s cílem snížení emisí
 • území celé ČR bez omezení

Na co lze dotaci použít

 • veškeré způsoby týkající se nakládání s odpady
 • především pak jejich recyklaci, sběr a způsoby využití jako zdroj druhotných surovin

Kolik získáte

 • 125 tisíc – 42,5 milionů EUR na jeden projekt
 • výše procentuální dotace se dělí podle investičního záměru a velikosti podniku 25 – 85 %

Co dotační program podporuje

 • výstavba a modernizace – budování sběrných dvorů, třídících linek nebo bioplynových stanic, výstavba a obnova zařízení na energetické a materiálové využití odpadů a technologie na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod
 • výroba a provoz – výroba paliv z odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady a svoz a separace komunálního odpadu

Proč spolupracovat s námi

 • máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace
 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.